Kontakt

Základné kontaktné údaje spoločnosti: 

Názov a sídlo: 
Domex spol. s r. o.
Stromová ul. č. 30
831 01 Bratislava
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s.
číslo účtu: 262 953 0024/1100
IČO: 00603376
IČ pre DPH: SK2020316936
Štatutárny zástupca: 
Ing. Jozef Markulják
riaditež spoločnosti
Telefonický kontakt: 
02 / 54 79 15 01
02 / 54 79 15 03
Fax: 02 / 54 78 83 38
Spoločnos je zapísaná: 
Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 373/B
e-mail: sekretariat@domex.sk
 
 
Všetky práva vyhradené ©2005, Domex, s.r.o. Web stránky realizuje spoločnos Web stránky realizuje spoločnos  M7, s.r.o.
Aktualizácie zabezpečuje redakčný systém Aktualizácie zabezpečuje redakčný systém siteLAB