Novinky

07. 10. 2005
Nová WWW stránka

Vítame Vás na našich nových webových stránkach, kde Vás budeme informovať o všetkých zaujimavých aktivitách spoločnosti DOMEX, s.r.o.

O nás

    Úvodné informácie o spoločnosti:

Stavebno-inžinierska spoločnosť DOMEX vznikla v decembri 1990 v Bratislave ako nová, netransformovaná a samostatná spoločnosť zameraná predovšetkým na realizačnú činnosť v stavebníctve. Postupne sa predmet jej činnosti rozšíril o ďalšie okruhy, a to predovšetkým o zabezpečovanie inžinierskej činnosti s priamym prepojením na projekčné práce.

V priebehu pätnástich rokov svojho pôsobenia prevažne v Bratislave a v blízkom okolí sa úspešne zaradila medzi stabilné spoločnosti v rezorte stavebníctva. Od roku 1992 Domex, okrem domáceho trhu, úspešne pôsobí aj v Spolkovej republike Nemecko, pričom zahraničné výkony dosahujú 30% celkového ročného objemu výkonov. V roku 2001 bola Národným bezpečnostným úradom vykonaná v spoločnosti bezpečnostná previerka a organizácii bolo vydané osvedčenie o priemyselnej bezpečnosti. Na základe tohoto osvedčenia je spoločnosť spôsobilá zabezpečovať stavby s utajovanými skutočnosťami.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 105 stálych pracovníkov, z toho 21 pracovníkov zabezpečuje manažérske, technicko-ekonomické a obchodné potreby firmy. Ostatní pracovníci sa priamo podieľajú na výrobnej produkcii. Sídlo administratívnej časti spoločnosti (riaditeľstvo) sa nachádza vo vlastnom objekte na Stromovej ulici. Stavebný dvor s technickým zázemím, potrebným pre plynulé zabezpečenie stavebného procesu, je vybudovaný na Komárňanskej ulici.

Nosným programom spoločnosti je realizácia občianskych a bytových stavieb. Odberateľmi realizovaných stavieb sú verejné organizácie, súkromné firmy a individuálni stavebníci. Spoločnosť v rámci svojich dodávok ponúka partnerom komplexné zabezpečenie všetkých pridružených činností a úkonov spojených s výstavbou a uvedením diela do užívania až po zabezpečenie vlastníckych práv k predmetu stavby. Touto formou odbremeňuje stavebníka od administratívnych úkonov, ktoré sú mu často cudzie a predstavujú preň podstatnú záťaž.

V priebehu svojej pôsobnosti Domex zrealizoval množstvo zaujímavých stavieb, ktorými môže prezentovať kvalitu svojej práce a profesionálnu odbornosť. Mnohé z týchto stavieb, či už celé alebo svojimi časťami, boli prezentované a publikované v odborných architektonických a stavebných periodikách. Potvrdením stupňa kvality spoločnosti je vydanie Certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2000.

 
 
Všetky práva vyhradené ©2005, Domex, s.r.o. Web stránky realizuje spoločnosť Web stránky realizuje spoločnosť  M7, s.r.o.
Aktualizácie zabezpečuje redakčný systém Aktualizácie zabezpečuje redakčný systém siteLAB